η εταιρεία

η εταιρεία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στον τομέα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της κατασκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει: αρχιτεκτονικές μελέτες, επιβλέψεις και κατασκευές, μελέτες εφαρμογής, αποκαταστάσεις και ανακαινίσεις κατοικιών ή εμπορικών καταστημάτων / εγκαταστάσεων.

Η ανάπτυξη ακινήτων συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της εταιρίας και παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξής της.

Η εξέλιξη του κλάδου των κατασκευών παγκοσμίως ενθαρρύνει την εταιρία να εφαρμόσει νέες πρακτικές και μεθόδους στα έργα της και να εισάγει νέα υλικά και εφαρμογές. Τα τελευταία χρόνια και σε συνδυασμό με την ένταξη νέων έργων στο χαρτοφυλάκιό της, η εταιρία προέβη σε εισαγωγή εφαρμογών στα έργα της, όπως είναι ο αυτοματισμός των κτιρίων ή οι νέες μορφές ενεργειακής κατανάλωσής τους. Το γεγονός αυτό την καθιστά μεταξύ των πρωτοπόρων στον τομέα της και ορίζει τον νέο της προσανατολισμό που καλείται να ακολουθήσει και να υπερασπιστεί τα επόμενα χρόνια.

Στην εταιρική φιλοσοφία μας, οι ανάγκες και απαιτήσεις του τελικού χρήστη κατέχουν κεντρική θέση. Παράλληλα η αλληλεπίδραση της νέας κατασκευής με τις αρχιτεκτονικές παραδόσεις ενός τόπου και το φυσικό περιβάλλον καθώς και η αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνικών λύσεων με οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η σύλληψη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του κάθε έργου.

Ανεξάρτητα από την κλίμακα, ως προς την εκτέλεση, ενός έργου (όσο μεγάλο ή μικρό και αν είναι), η πρόκληση παραμένει εξίσου μεγάλη, στοχεύοντας πάντα στην παράδοση με υπεύθυνο τρόπο και συνέπεια ενός άρτιου αισθητικά και λειτουργικού αποτελέσματος.

ανάπτυξη & επενδύσεις

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών, το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας μεγάλωσε σημαντικά αποτελώντας το βασικό θεμέλιο της επιτυχίας μας.

Η συνεχής απόκτηση τεχνογνωσίας μέσω νέων μεθόδων σχεδιασμού & κατασκευής κτιρίων καθώς και οι μοναδικές συνεργασίες με εταιρείες που αναπτύσσουν κατασκευαστικά πρωτόκολλα χαμηλής έως μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας μας στην ευρύτερη αγορά.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεργασίες με εργοστάσια παραγωγής εξειδικευμένων δομικών υλικών, οι οποίες θα επιτρέψουν στην εταιρεία μας να μειώσει το κόστος κατασκευής ενώ παράλληλα να βελτιώσει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

01. ακίνητα

Με μέση ετήσια αύξηση 14% του κύκλου εργασιών, οι επενδύσεις σε μορφή ακινήτων αυξήθηκαν κατά 60%. Παράλληλα αναπτύσσουμε την εκμετάλλευση / διαχείριση των ακινήτων.

02. τεχνογνωσία

H συνεχής επένδυση σε βελτιώσεις στους χρόνους μελέτης & οργάνωσης της κατασκευής, έχει ως αποτέλεσμα μια ακόμη πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη της κερδοφορίας μας. Η εταιρεία, συμμετέχει επίσης στην κατασκευή αστικών και βιομηχανικών έργων, δίνοντας την δυνατότητα να αναπτύξουμε τεχνογνωσία.

03. ανθρώπινο δυναμικό

Παράλληλα με τα αποτελέσματα των επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων, η συνεχής ροή εργασιών αποφέρει σταθερό ανθρώπινο δυναμικό που οδηγεί σε εξειδίκευση & σωστό προγραμματισμό, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ποιοτική εργασία.

04. συνεργασίες

Επενδύουμε χρόνο και προσπάθεια στις σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Ανταποκρινόμαστε πάντα με γνώμονα το βέλτιστο αποτέλεσμα, αναζητώντας πάντα τις καλύτερες λύσεις που ενισχύουν την αισθητική και την λειτουργικότητα των κατασκευών.