Κτίριο Γαλλίας Βόλος

Κτίριο Γαλλίας Βόλος

Η πολυκατοικία αποτέλεσε την πρώτη δοκιμή μελέτης και κατασκευής ενεργειακού κτιρίου και χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα για μελλοντικές κατασκευές αντίστοιχων προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Την μεγαλύτερη πρόκληση για την κατασκευή του, αποτέλεσε η αντιμετώπιση των δυσκολιών που προέρχονταν από το υπεδάφος. Εκεί βρέθηκε κοίτη παλαιού ρέματος της περιοχής, με αποτέλεσμα η άντληση των υδάτων με εξειδικευμένα μηχανήματα, να αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η γειτνίαση με το παρακείμενο πάρκο που διαθέτει ψηλά πλατάνια καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την υλικότητα και την διαχείριση των διακοσμητικών στοιχείων που επιλέχθηκαν. Ως αποτέλεσμα διαμορφώθηκε ένα κτίριο με ισχυρή ταυτότητα, όπου το ενιαίο μέτωπο των εξωστών είναι ένα μοναδικό στοιχείο που εντυπωσιάζει.

Η κατασκευή ενσωμάτωσε δομικά στοιχεία τα οποία για την εποχή ήταν σε πειραματικό στάδιο στην Ελλάδα , όπως τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά και στη συνέχεια αποτέλεσαν τους βασικούς κανόνες για τις κατασκευές της εταιρίας, το σημείο αναφοράς της που την καθιέρωσε στην αγορά.